จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศิจกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ [คลิกรูปภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่] …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>