ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ Ex-MBA KU รุ่นที่ 29

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 29 เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีฉันท์พี่-น้อง ชาว Ex-MBA KU และเป็นประเพณีที่ทางสมาคมฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์กับนิสิตรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้จักกันในวันปิดคอร์สของการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเลี้ยงขอบคุณอาจารย์วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 ที่บริจาคเงินค่าวิทยากรทั้งหมดให้แก่สมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสมาคม Ex-MBA KU ดร.อัญชลิน พรรณนิภา Ex7 นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนนิสิต Ex-26,Ex-27,Ex-29เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์