สัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>