เชิญชวนชาว EX-MBA-KU มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนผู้ตรวจบัญชีอิสระ FAP Reform

เพื่อศักดิ์ศรีชาว EX-MBA KU รวมพลังเลือกตั้งตัวแทนผู้ตรวจบัญชีอิสระ ปฏิรูป แก้ไข ใส่ใจ ให้บริการ ทีมคุณไพฑูรย์ เบอร์ 3 อาสาพัฒนา เพื่อชาวบัญชี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องพลาซ่าโซน C เวลา 8.00 – 15.00 น.


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

Q: ใครมีคุณสมบัติผู้ไปเลือกตั้ง
A: คนไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก่อน 31 พ.ค. 60
Q: สมัครเป็นสมาชิกได้อย่างไร
A: สมัครผ่าน http://eservice.fap.or.th/new_fap_registration

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัครออนไลน์

Leave a Reply