เก็บตก! ภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 1304 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประโชค ชุมพล ผู้ก่อตั้งโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คุณชูเกียรติ ดุลยโกเมศ อดีตนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ รวมทั้งประธานรุ่นและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการสรุปผลงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

Leave a Reply