งานสัมมนาฯ Ex-MBA KU รุ่นที่ 26

คณะกรรมการสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ซึ่งจัดโดย คณะนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA KU) รุ่นที่ 26 ในหัวข้อ “วิถี(ไม่)ตัน” วิทยากร โดย คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ รวมทั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ คณาจารย์โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฟังการสัมมนาฯ เป็นจำนวนมาก

 

Leave a Reply