ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ระบบรางกับการพัฒนาประเทศ

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “ระบบรางกับการพัฒนาประเทศ” โดย คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ ศิษย์เก่า Ex-MBA รุ่นที่ 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เวลา 18.00-20.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มก. บางเขน 150 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://goo.gl/forms/kHb5k0OOc8

การเสวนานี้ เป็นหนึ่งในโครงการเสวนา “Evening Talk @ Kasetsart ExMBA” ซึ่งเป็นโครงการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้อย่างต่อเนื่อง จากผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และศิษย์เก่า ExMBA KU การเสวนาจะจัดขึ้นทุกๆ 2 เดือน โดยประมาณ ขอเรียนเชิญผู้สนใจติดตามข่าวได้จาก facebook page

Leave a Reply