เก็บตกภาพบรรยากาศมอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2559 ณ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Leave a Reply