ภาพบรรยากาศงานมอบของที่ระลึกให้นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เปิดเรียนวันแรก

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ามอบของที่ระลึกให้แก่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เพื่อเป็นกำลังใจและต้อนรับเนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง 1304 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันดังกล่าว ประธานนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 26 คุณสุริยะ ทรัพย์เย็น รวมทั้งรุ่นพี่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 27 ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกด้วย

Leave a Reply