ภาพงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 28

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 ซึ่งจัดโดยโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วย
โอกาสนี้ ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณวิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 เป็นผู้แทนร่วมบรรยายแนะนำความเป็นมาของสมาคมฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ แก่น้องใหม่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28

Leave a Reply