ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ Ex-MBA KU รุ่นที่ 29

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 29 เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีฉันท์พี่-น้อง ชาว Ex-MBA KU และเป็นประเพณีที่ทางสมาคมฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์กับนิสิตรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้จักกันในวันปิดคอร์สของการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเลี้ยงขอบคุณอาจารย์วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 ที่บริจาคเงินค่าวิทยากรทั้งหมดให้แก่สมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ร้านอาหาร Duo Cucina สาขาเมืองทองธานี

ภายในงานสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก Ex-5 ดร.ชาญ ธาระวาส อดีตนายกสมาคม Ex-MBA KU ซึ่งอดีตและปัจจุบันเป็นผู้มีประสบการณ์มากมาย และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน/การแก้หนี้ ให้หลายหน่วยงาน หลายบริษัททั้งในตลาดฯ และนอกตลาดฯ ช่วยบรรยายแบบกันเอง เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการเงิน ข้อดี/ข้อเสีย การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ นอกจากนี้อาจารย์วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ ได้เพิ่มเติมเกร็ดเกี่ยวกับขั้นตอนและการรับประทานอาหารฝรั่ง/อิตาเลี่ยน ที่เป็นแบบมาตรฐานสากลอีกด้วย

Leave a Reply