ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสมาคม Ex-MBA KU ดร.อัญชลิน พรรณนิภา Ex7 นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนนิสิต Ex-26,Ex-27,Ex-29เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ny17_5
ny17_6
ny17_13
ny17_16
ny17_15

Leave a Reply