จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศิจกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

[คลิกรูปภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60

ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณอลงกรณ์ พลบุตร, คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ดำเนินรายการโดย คุณวารินทร์ สัจเดว สนใจโปรดสำรองที่นั่ง (จำกัดเพียง 800 ท่าน) โทร. 083-7800-811 / 02-579-8669 , แฟกซ์. 0-2579-0663 , อีเมล์. exmbakuasso@gmail.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หรือ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2559

วัน-เวลา วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.
สถานที่ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

12.00 น. ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก

13.00 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
โดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2559

13.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ
โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.20 น. องค์ปาฐกบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจกระแสใหม่ กับการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”
โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14.00 น. เสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อเรื่อง “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60”

วิทยากร
คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ โดย คุณวารินทร์ สัจเดว ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการข่าวสองภาษาทาง TNN 24
16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.30 น. ปิดการสัมมนา

เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60
[คลิกรูปภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่]

Leave a Reply