บรรยากาศงานสัมมนา “เส้นทางสู่เศรษฐีพันล้านในชีวิต”

บรรยากาศงานสัมมนา “เส้นทางสู่เศรษฐีพันล้านในชีวิต” จัดโดยนิสิตปริญญาโทสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply