สมาคม Ex-MBA KU. ร่วมมอบของที่ระลึก

1919023_1024614420895420_2882476846667687154_n

สมาคม Ex-MBA KU.
ร่วมมอบของที่ระลึก แก่น้องใหม่ Ex28
เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดี
พร้อมรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2558
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องฟ้าใส อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ มก.

Leave a Reply