คุณสมพงษ์ ปรีเปรม (Ex MBA KU รุ่นที่ 19) – PEA ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาค