ท่านนายกสมาคมฯ ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และนิสิตรุ่นปัจจุบัน ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ คุณชาย เอี่ยมศิริ

ท่านนายกสมาคมฯ ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และนิสิตรุ่นปัจจุบัน ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ คุณชาย เอี่ยมศิริ นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 15 ในโอกาสได้รับตำแหน่ง CFO บมจ.การบินไทย

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ และ ทีมงานได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ และ บันทึกเทป เพื่อนำไป ประชาสัมพันธ์ ข่าวการเปิดรับสมัครน้องใหม่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 33 ในฐานะที่ท่านเป็นนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จ และ เป็นความภาคภูมิใจของสมาคม Ex-MBA KU

Leave a Reply