สัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 . ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณอลงกรณ์ พลบุตร,คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี,รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์,ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ดำเนินรายการโดย คุณวารินทร์ สัจเดว สนใจโปรดสำรองที่นั่ง (จำกัดเพียง 800 ท่าน) โทร.083-7800-811/02-579-8669 หรือแฟกซ์ 0-2579-0663 หรือ exmbakuasso@gmail.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการสัมนาเชิงวิชาการ
หัวข้อเรื่อง “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0”

เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0
[คลิกรูปภาพ เพื่อดูรายละเอียด]

Leave a Reply