ใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฟังการบรรยายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 1101 อาคาร 5 ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply