ขอเรียนเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาวิชาการ X4E Panel#2 สำหรับชาว Ex-MBA KU ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 1 อาคาร 5 ห้อง 1101 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply