สมาคมฯและคณะกรรมการสามาคมฯเข้าร่วมภาระกิจสุดท้าย การประชุมบอร์ดสมาคม ครั้งที่6 ณห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 4 เวลา 18.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply