สัมภาษณ์ วรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (Ex-MBA KU รุ่นที่ 6)

วรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. ไทยแลนด์ (จำกัด)

อุปนายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (Thai Refrigeration Association)

กรรมการวิชาการคณะที่ 73 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องบริภัณฑ์ทางไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม นามตัวแทนสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

 

มุมมองทางธุรกิจ

โลกเปลี่ยนเร็วมากในทุกวันนี้ นักธุรกิจต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้และทันกับการเปลี่ยนแปลง นี่คือมุมมองที่สำคัญของธุรกิจทุกวันนี้

 

วิสัยทัศน์

นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของโลกและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่ธุรกิจของตนดำเนินไป

 

หลักการบริหารธุรกิจ

แค่เพียงความพึงพอใจของลูกค้าสมัยนี้ยังไม่เพียงพอ ถ้าจะเดินทางไกลด้วยกัน จะต้องคำนึงถึง Value ที่มีให้ต่อกันตลอดเวลาที่เดินไป

 

หลักการทำงาน

ผู้นำองค์กรต้องเข้าใจความสำคัญของ “คน” ในองค์กร ต้องคิดค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่ถูกต้อง ที่จะรักษาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานยั่งยืนตลอดไป

กุญแจของความสำเร็จ

ความรู้จริงในวิชาชีพที่ตนทำและความเข้าใจที่แท้จริงต่อความต้องการของลูกค้า

 

สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร Ex-MBA KU

เครือข่าย (Network) ทางธุรกิจจากกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น Ex-MBA และความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย

 

ข้อคิดหรือคำแนะนำสำหรับรุ่นน้อง Ex-MBA KU

งานทุกงานมีคุณค่า จงตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุด อย่ามัวแต่มองหางานที่เรารัก แล้วคิดว่าถ้าเจอมันแล้วเราจะทำได้ดี เพราะงานอย่างที่ว่านั้นไม่มีจริง จงแสดงความเป็นตัวตนของคุณ ผ่านงานทุกงานที่คุณได้ทำมัน แล้ววันหนึ่งคุณจะพบกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณอย่างแน่นอน

 

ชื่อนามสกุล : วรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. ไทยแลนด์ (จำกัด)

อุปนายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (Thai Refrigeration Association)

กรรมการวิชาการคณะที่ 73 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องบริภัณฑ์ทางไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม นามตัวแทนสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

การศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

– ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน สาขากลโลหะ

ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขากลโรงงาน

– ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Ex-MBA) รุ่นที่ 6

 

การอบรมหลักสูตรพิเศษ

– หลักสูตร Service Engineer Course for SANYO Silicone Dry Cleaner, Japan

– หลักสูตร Installation and Operation Instructor Course for SANYO Silicone Dry Cleaner, Japan

– หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

การทำงาน

– ช่างเทคนิค องค์การ รสพ.

– Production Supervisor บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

– นักวิทยาศาสตร์ 3 สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

– Local Content Supervisor บริษัท ยนตรกิจ จำกัด

– Technical Manager บริษัท อิเลคโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด

– อุปนายกคนที่ 3 สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (Thai Refrigeration Association)

– กรรมการสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (Thai Refrigeration Association)

– ที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– กรรมการวิชาการคณะที่ 73 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องบริภัณฑ์ทางไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม ในนามตัวแทนจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

– คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กระทรวงแรงงานฯ

 

การศึกษาดูงาน

– World Smart Energy, Japan

– Euro Shop, Germany

– Supermarket Trade Show 2019, Japan

– Chillventa International Exhibition Refrigeration, Germany

 

รางวัลเกียรติยศ

– นักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ในรัชกาลที่ 9 ระดับชั้นมัธยมปลายจนถึงปริญญาตรี

– รางวัล Service Provider of the Year Award, Starbuck เมื่อปี 2559

– รางวัล Best Innovation of Property Services Communication Day, Tesco Lotus เมื่อปี 2559 – 2560

– รางวัล Values Award, Tesco Lotus เมื่อปี 2559 – 2560

– รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2560

– รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2561

 

คติ/ข้อคิดประจำตัว : ชีวิตมีหลายด้าน แม้บางด้านจะไม่ดีนัก แต่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ และเรายังมีอีกหลายอย่างในด้านดีที่จะต้องทำ

Leave a Reply