สัมภาษณ์ วรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (Ex-MBA KU รุ่นที่ 6)

วรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. ไทยแลนด์ (จำกัด) อุปนายกสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (Thai Refrigeration Association) กรรมการวิชาการคณะที่ 73 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องบริภัณฑ์ทางไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อม นามตัวแทนสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย   มุมมองทางธุรกิจ โลกเปลี่ยนเร็วมากในทุกวันนี้ นักธุรกิจต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้และทันกับการเปลี่ยนแปลง นี่คือมุมมองที่สำคัญของธุรกิจทุกวันนี้   วิสัยทัศน์ นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของโลกและสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่ธุรกิจของตนดำเนินไป   …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>