ใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฟังการบรรยายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 1101 อาคาร 5 ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับกิจกรรมดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอเรียนเชิญชาว Ex MBA KU ทุกรุ่น เข้าร่วมฟังสัมมนา “X4E Panel #2” ในหัวข้อ“Reshaping and Challenging for Business Strategy 2020” วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป