งานสัมมนาฯ Ex-MBA KU รุ่นที่ 26

คณะกรรมการสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ซึ่งจัดโดย คณะนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (Ex-MBA KU) รุ่นที่ 26 ในหัวข้อ “วิถี(ไม่)ตัน” วิทยากร โดย คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

งานวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี และเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำรวมจิตรำลึกถึงคุณูปการของสามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.30 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานกอล์ฟประเพณี KU VS SASIN ครั้งที่ 2

การแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างนักกอล์ฟของสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Ex-MBA KU) และนักกอล์ฟของสมาคมนิสิตเก่าศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ Ex-MBA KU – ศศินทร์ ครั้งที่ 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ โดยในปีนี้ทางเกษตรเป็นเจ้าภาพ ทั้ง 2 …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพงานอบรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 6 ครั้ง

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดอบรม รวม 2 โครงการฯ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต โครงการที่ 1 ได้แก่ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพการงาน” รวม 4 วิทยาเขต ซึ่งการอบรมนี้มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Ex-MBA …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

เก็บตกภาพบรรยากาศมอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2559 ณ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภาพบรรยากาศงานมอบของที่ระลึกให้นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เปิดเรียนวันแรก

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ามอบของที่ระลึกให้แก่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เพื่อเป็นกำลังใจและต้อนรับเนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง 1304 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันดังกล่าว ประธานนิสิต Ex-MBA KU …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 28

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 ซึ่งจัดโดยโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วย …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ Ex-MBA KU รุ่นที่ 29

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 29 เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีฉันท์พี่-น้อง ชาว Ex-MBA KU และเป็นประเพณีที่ทางสมาคมฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์กับนิสิตรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้จักกันในวันปิดคอร์สของการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเลี้ยงขอบคุณอาจารย์วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 ที่บริจาคเงินค่าวิทยากรทั้งหมดให้แก่สมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสมาคม Ex-MBA KU ดร.อัญชลิน พรรณนิภา Ex7 นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนนิสิต Ex-26,Ex-27,Ex-29เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์