นายกสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนใหม่ วาระปี 2562 – 2564

  การศึกษา : – พ.ศ. 2517 สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษา The Doctor of Philosophy (Management) American University of Human Sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา ตำแหน่งปัจจุบัน : – กรรมการผู้จัดการ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>