บรรยากาศงานสัมมนา “เส้นทางสู่เศรษฐีพันล้านในชีวิต”

บรรยากาศงานสัมมนา “เส้นทางสู่เศรษฐีพันล้านในชีวิต” จัดโดยนิสิตปริญญาโทสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกพิเศษ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ระบบรางกับการพัฒนาประเทศ

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “ระบบรางกับการพัฒนาประเทศ” โดย คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ ศิษย์เก่า Ex-MBA รุ่นที่ 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เวลา 18.00-20.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มก. บางเขน 150 …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>