ใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฟังการบรรยายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 1101 อาคาร 5 ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กับกิจกรรมดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ขอเรียนเชิญชาว Ex MBA KU ทุกรุ่น เข้าร่วมฟังสัมมนา “X4E Panel #2” ในหัวข้อ“Reshaping and Challenging for Business Strategy 2020” วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559 จัดเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “เจาะเศรษฐกิจกระแสใหม่ประเทศไทย 60” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศิจกายน 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ [คลิกรูปภาพ เพื่อขยายภาพขนาดใหญ่] …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>