ภาพงานอบรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 6 ครั้ง

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดอบรม รวม 2 โครงการฯ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต โครงการที่ 1 ได้แก่ “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน” ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพการงาน” รวม 4 วิทยาเขต ซึ่งการอบรมนี้มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Ex-MBA …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

เก็บตกภาพบรรยากาศมอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบกระเช้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2559 ณ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภาพบรรยากาศงานมอบของที่ระลึกให้นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เปิดเรียนวันแรก

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ามอบของที่ระลึกให้แก่นิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 เพื่อเป็นกำลังใจและต้อนรับเนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้อง 1304 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันดังกล่าว ประธานนิสิต Ex-MBA KU …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพงานปฐมนิเทศนิสิตโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 28

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 28 ซึ่งจัดโดยโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงานด้วย …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ

เรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจำปี 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ มก.

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ Ex-MBA KU รุ่นที่ 29

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและพบปะสังสรรค์ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนิสิต Ex-MBA KU รุ่นที่ 29 เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีฉันท์พี่-น้อง ชาว Ex-MBA KU และเป็นประเพณีที่ทางสมาคมฯ จัดเลี้ยงสังสรรค์กับนิสิตรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้จักกันในวันปิดคอร์สของการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งเลี้ยงขอบคุณอาจารย์วิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์ Ex-MBA KU รุ่นที่ 1 ที่บริจาคเงินค่าวิทยากรทั้งหมดให้แก่สมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกสมาคม Ex-MBA KU ดร.อัญชลิน พรรณนิภา Ex7 นำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้แทนนิสิต Ex-26,Ex-27,Ex-29เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบสาหรับ EX-MBA รุ่น 29 ปี 2016-2017

โครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับ EX-MBA รุ่น 29 ปี 2016-2017 Intensive Course of Managerial Mathematics for Ex-29 (2016-2017) ดาวน์โหลดเอกสารปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ คลิก! Chapter 1 ดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อ Basic tools คลิก! Chapter 2 ดาวน์โหลดเอกสารหัวข้อ Probability คลิก! Chapter …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>

รับสมัครนิสิตรุ่นที่ 29

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Executive MBA Program A Network for Life เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 29 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559 >>คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครและเอกสารที่นี่<< ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 579 5355 ต่อ 3333 02 562 0135 , 081 …อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>