นิสิตเก่า รวบรวมนิสิตทุกรุ่น


ค้นหาชื่อ :


เกี่ยวกับ สมาคม Exe MBA

ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นจากการเป็นชมรม EX-MBA K.U. มีหน้าที่หลักคือเป็นศุนย์รวม และคอยประสานงานระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งสมาชิก และส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นโครงการฯ มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ.

Admin

SIGN IN