พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์

เนื่องในโอกาศครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเ้กษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *