Home

  • ภาพงานกิจกรรมบริจาคสาธารณกุศลแก่เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”

สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า ” The Executive MBA Association of Kasetsart University” ใช้คำย่อว่า ” EX-MBA K.U. Asso.”

  • รวบรวมนิสิตทุกรุ่น
  • สร้างกิจกรรม
  • ทำประโยชน์เพื่อสังคม
งานสัมนาสมาคม

ภาพบรรยากาสงานสัมมนา X4E#2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 1101 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0 comments

โค้งสุดท้าย!!!!!! แล้วเจอกันนะครับ..

0 comments

อย่าลืม!อีกเพียง 3 วันเท่านั้น ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ห้ามพลาดนะครับ

0 comments

ใกล้เข้ามาแล้วครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าฟังการบรรยายได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเรียน 1101 อาคาร 5 ตึกคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0 comments

ขอเรียนเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาวิชาการ X4E Panel#2 สำหรับชาว Ex-MBA KU ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 1 อาคาร 5 ห้อง 1101 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

0 comments
ข่าวสารล่าสุด